Biały certyfikat

Jest to system wspierania przez Państwo efektywności energetycznej. Certyfikaty mają być wydawane za zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie sprawności wytwarzania energii, ograniczanie strat w przesyle i dystrybucji. Przedsiębiorstwa sprzedające energię (zarówno energie elektryczną,jak ciepło i gaz) będą musiały przedstawić biały certyfikat prezesowi URE. Czytaj dalej

Materiały izolacyjne

Izolatory przewodów

izolacja

Guma
Przez wiele lat kable i przewody były izolowane z wulkanizowanego kauczuku naturalnego ( VIR ) . Dużo kabli tego typu jest wciąż w służbie , przez wiele lat , ponieważ były ostatnio wyprodukowane. Ponieważ izolacja jest organiczna , jest to warunkiem normalnego procesu starzenia , guma staje się twarda i krucha . W tym stanie nadal będzie dawać zadowalające usługi , jeżeli struktura nie jest zakłócona , ponieważ guma pęka i traci swoje właściwości izolacyjne. Wskazane jest, że tego typu okablowania , które jest nadal w eksploatacji powinny zostać zastąpione przez kable bardziej nowoczesne. Związki syntetyczne gumy są powszechnie używane na izolację i powłoki przewodów i kabli na elastyczne i do ciężkich zastosowań . Możliwych jest wiele wariantów , z ocen temperatura przewodu od 60 ° C do 180 ° C , a także odporność na działanie oleju, ozonu i promieniowania UV w zależności od preparatu . Czytaj dalej

Profesjonalny e-marketing wizualny

wizualizacjaProfesjonalny marketing przedsiębiorstw to połowa sukcesu. W czasach, gdy światowa gospodarka stale podlega zmianom, szczególnie cywilizacyjnym, firmy nie mogą stać w miejscu. Doświadczony manager powinien uzmysłowić sobie z tego, że kto stoi w miejscu ten się cofa. Czytaj dalej