Biały certyfikat

Jest to system wspierania przez Państwo efektywności energetycznej. Certyfikaty mają być wydawane za zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie sprawności wytwarzania energii, ograniczanie strat w przesyle i dystrybucji. Przedsiębiorstwa sprzedające energię (zarówno energie elektryczną,jak ciepło i gaz) będą musiały przedstawić biały certyfikat prezesowi URE. Gdyby z tego obowiązku nie wywiązały się w wystarczającym stopniu, będą ponosiły konsekwencje finansowe. Powstać ma katalog działań, w którym wskazany będzie każdy rodzaj przedsięwzięć ukierunkowanych na zachowania pro oszczędnościowe wraz z odpowiednią ilością przyznanych białych certyfikatów. Stworzona też zostanie uniwersalna jednostka, za pomocą której będzie można określić liczbę białych certyfikatów. Dzięki białym certyfikatom znane mają być wielkości oszczędności energii oraz okres, w jakim zostały dokonane .
Reasumując:

Instytucje, firmy i osoby prywatne w wyniku wprowadzonych oszczędności mogą wystąpić o wydanie białego certyfikatu który musi zostać odkupiony przez emitenta CO2 — zatem nie dość że oszczędzamy na zmniejszeniu zużycia energii to dodatkowo zarabiamy na handlu Białymi Certyfikatami System Białych Certyfikatów jest nowym instrumentem zwiększenia efektywności energetycznej stosowanym zaledwie w kilku krajach. System ten wdrożono częściowo we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Do jego wdrożenia przygotowuje się Francja i Holandia. Poza Europą ten instrument stosowany jest jeszcze w Australii. System białych certyfikatów nie funkcjonuje jednak identycznie we wszystkich z wymienionych krajów.

UCD – Ultra Constant Discharging

UCD to najbardziej zaawansowana technologia oświetleniowa XXI wieku, tworzona z myślą o obniżeniu zużycia energii przy maksymalnej skuteczności świetlnej. Technologia UCD została uznana za najlepsze obecnie rozwiązanie techniki oświetleniowej.
Oto najważniejsze zalety:

 •     najwyższa skuteczność świetlna – 108 lm/W
 •     temperatura pracy od -50 ~ 85 °C testowane w Rosji i Północnej Europie
 •     natychmiastowe włączenie , elektroniczny starter (ballast)
 •     współczynnik oddawania barw na poziomie 90Ra
 •     stabilna i długa żywotność – 20,000 godz.
 •     niewielkie wytwarzanie ciepła
 •     przyjazna dla środowiska dzięki opatentowanej mieszance gazów
 •     prosta w instalacji
 •     bardzo niskie zużycie energii – szybki zwrot inwestycji w postaci oszczędności zużycia energii
 •     zapobiega globalnemu ociepleniu idealne dla zwierząt i roślin
 •     idealne do zastosowania zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz budynków