Materiały izolacyjne

Izolatory przewodów

izolacja

Guma
Przez wiele lat kable i przewody były izolowane z wulkanizowanego kauczuku naturalnego ( VIR ) . Dużo kabli tego typu jest wciąż w służbie , przez wiele lat , ponieważ były ostatnio wyprodukowane. Ponieważ izolacja jest organiczna , jest to warunkiem normalnego procesu starzenia , guma staje się twarda i krucha . W tym stanie nadal będzie dawać zadowalające usługi , jeżeli struktura nie jest zakłócona , ponieważ guma pęka i traci swoje właściwości izolacyjne. Wskazane jest, że tego typu okablowania , które jest nadal w eksploatacji powinny zostać zastąpione przez kable bardziej nowoczesne. Związki syntetyczne gumy są powszechnie używane na izolację i powłoki przewodów i kabli na elastyczne i do ciężkich zastosowań . Możliwych jest wiele wariantów , z ocen temperatura przewodu od 60 ° C do 180 ° C , a także odporność na działanie oleju, ozonu i promieniowania UV w zależności od preparatu .

Papier
Suchy papier jest doskonałym izolatorem , ale traci swoje właściwości izolacyjne , jeśli staje się mokry . Suchy papier jest higroskopijny , to znaczy, że wchłania wilgoć z powietrza . Musi być uszczelniony, aby mieć pewność , że nie ma kontaktu z powietrzem . Z tego powodu izolacji papierowej są osłonięte nieprzepuszczalnych materiałów , ołów są najczęściej. PILC  jest tradycyjnie używany do ciężkiej pracy z mocą.W Izolacji  papier jest impregnowany związkiem oleju lub bez opróżniania w celu poprawy jego długotrwałe działanie . Kable tego typu potrzebne są specjalne metody i łączenie w celu zapewnienia izolacji pozostaje uszczelniony . Trudnością tą , jak również masa kabla , doprowadził do szerokiego stosowania PCW i XLPE ( termoutwardzalna ) izolowane przewody w miejsce papierowych izolowanych typów.

Polichlorek winylu
Polichlorku winylu (PCW ) jest obecnie najczęstszą izolacją kabla niskiego napięcia . Jest czysty w obsłudze oraz jest stosunkowo odporny na działanie olejów i innych substancji chemicznych . Kiedy polichlorek się pali , emituje gęstego dymu i gazów korozyjnych chlorowodoru . Cechy fizyczne zmiany materiału z temperaturą : gdy jest zimno staje się twardy i trudny do obróbki, i tak BS 7671 określa, że nie powinny być opracowane w temperaturach poniżej 5 ° C. Jednakżespecjalny polichlorek który jest dostępny pozostaje elastyczny w temperaturze do -20 ° C.

LSF (niski dym i spaliny )
Materiały, które zostały zredukowane emisji dymu i gazów korozyjnych w pożarze w porównaniu z pcv są dostępne od kilku lat . Są one zwykle stosowane jako powłoki ponad związki XLPE lub izolacji LSF , i może dać znaczne korzyści bezpieczeństwa, w sytuacjach, w których liczba osób może być zmuszony do ewakuacji w przypadku pożaru.

Tlenek magnezu
Pod warunkiem, że są one suche,izolacja mineralna , takich jak tlenek magnezu jest doskonałym izolatorem . Ponieważ jest higroskopijny ( pochłania wilgoć z powietrza ) Warstwa izolacyjna utrzymuje zamknięte w osłonie miedzi . Otrzymany kabel jest całkowicie ognioodporne i pracować w temperaturach do 250 ° C. Jest również całkowicie nieorganiczne , a zatem nie ulega starzeniu . Kable te mają małe średnice w porównaniu z alternatywami , dużą wytrzymałością mechaniczną , jest wodoodporny, odporny na promieniowanie i elektromagnetycznych impulsów , są giętkie i odporne na korozję. W przypadkach, w których osłonka miedzi może powodować korozję ,zastosowano przewód o całkowitej pokrycia LSF , który obniża temperaturę , w której przewód ten nie może działać . Ponieważ jest to konieczne , aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci , specjalne uszczelnienia są stosowane do zakończenia kabli . Specjalne przewody w izolacji mineralnej z kręconych rdzeni w celu zmniejszenia wpływu zakłóceń elektromagnetycznych są ogólnie dostępne.