Ogród – przepisy prawne cz.1

Ogrodzenie

ogrodPrzed rozpoczęcie budowy ogrodzenia warto zapoznać się z podstawowymi zasadami obowiązującymi przy jego postawieniu, aby uniknąć ewentualnych kłopotów prawnych oraz nieporozumień z sąsiadami. W niektórych przypadkach będzie potrzebne zgłoszenie zawiadamiające starostwo (najczęściej gminny wydział architektury lub wydział architektoniczno-budowlany starostwa powiatowego) o zamiarze wykonania ogrodzenia.

W zależności od charakteru założenia, powinniśmy zgłosić budowę lub remont ogrodzenia od strony: dróg, ulic, torów kolejowych, miejsc publicznych oraz w przypadku, gdy jego wysokość przekracza 2,2 m (w tym przypadku nie ma znaczenia fakt, czy ogrodzenie będzie usytuowane od strony drogi czy działki sąsiada). Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych i sprecyzować przede wszystkim: rodzaj, zakres, sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin rozpoczęcia prac. Jeżeli w terminie 30 dni od daty złożenia zawiadomienia nie uzyskamy sprzeciwu, można rozpocząć budowę.

Ogrodzenie nie może przekraczać granic naszej działki – w całości powinno stać na terenie posesji inwestora. Jeżeli nie jesteśmy pewni co do ich przebiegu, zgłośmy się do geodety, który wytyczy dokładne granice, opierając się na dostępnych dokumentach i mapach.

Jeżeli właściciele sąsiadujących ze sobą działek postanowią mieć wspólne ogrodzenie, wtedy można umiejscowić je na granicy – częściowo na obu działkach. W tym przypadku, nawet gdy koszty budowy płotu ponosimy sami, sąsiad również ma prawo do korzystania z niego. Niestety nie ma przepisów, które mówią o obowiązku wspólnego ponoszenia kosztów budowy ogrodzenia. Natomiast są zapisy prawa, konkretnie art. 154 kodeksu cywilnego stwierdza, że muru, płoty i rowy znajdujące się na granicy gruntów, które ze sobą sąsiadują, służą do wspólnego użytku sąsiadów.  Jeżeli chodzi o zabiegi takie jak wszelkie naprawy, konserwacje czy malowanie płotu – powinni się po równo podzielić kosztami. Chociaż, na pewno są szczęśliwcy, którzy posiadają sąsiadów znających dobre obyczaje. Tacy podzielą z nimi również koszty budowy ogrodzenia, a nie tyko jego utrzymania.

Przy stawianiu płotu na działce narożnej – przy skrzyżowaniu dróg – zwróćmy uwagę, na to czy nie ograniczymy widoczności użytkownikom dróg. W takim przypadku najczęściej buduje się ogrodzenia ze ściętym narożnikiem. Wykluczone jest stosowanie ostro zakończonych elementów takich jak drut kolczasty lub tłuczone szkło na wysokości poniżej 1,8 m, ponieważ stwarzają one zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz zwierząt. Furtki oraz bramy muszą być przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nie mogą posiadać progów utrudniających wjazd wózkiem. Optymalna szerokość furtki to 90 cm, a bramy minimum 2,4 m. Mogą otwierać się tylko do wewnątrz, bądź być przesuwane. Ogrodzenie może być pełne lub ażurowe, wszystko zależy od naszych upodobań, chyba że są jakieś ograniczenia w tej kwestii, wynikające z planów miejscowych obowiązujących na danym terenie.

Ciekawe pozycje wydawnicze na www.czytam-ebooki.pl