ARCADIA PARK – osiedle mieszkaniowe w Opolu

ROZWIĄZANIE URBANISTYCZNE

arkadia parkJest nam niezmiernie miło zaprezentować Państwu kompleks mieszkalny składający się z czterech wolnostojących budynków mieszkalnych w układzie klatkowym, usytuowanych na osi wschód – zachód. Osiedle zostało zaprojektowane w taki sposób, aby w żaden sposób nie naruszyć wartości krajobrazowych i przestrzennych terenu. Takie położenie (prostopadłe do głównej ul. Rejtana), minimalizuje uciążliwości wynikające z hałasu czy też drgań. Przyjęta kompozycja przestrzenna zakłada zamknięcie osiedla od strony głównej komunikacji miejskiej poprzez stworzenie elewacji z bramami, a od strony przeciwległej zostanie ona otwarta na akwen wodny z daleką linią zieleni i panoramą na centrum miasta. Czytaj dalej

Inwestycje komunalne cz.2

widlakNa ograniczanie inwestycji wpływały drogie kredyty. Oprocentowanie kredytów w Polsce było w 2001 r. o około 10 pkt. procentowych wyższe od inflacji, przy czym realna cena kredytu (po uwzględnieniu inflacji) była w 2001 roku wyższa niż w 1999. Inflacja w styczniu 2002 zmalała do 3,5% (z 8,5% w końcu 2000 roku). W tym czasie kilkakrotnie obniżano stopę redyskontową do 12% (w końcu stycznia 2002 r.). Jednak wśród inwestorów przeważają opinie, że nie mogło to mieć istotnego wpływu na ożywienie rynku inwestycyjnego i przełamanie stagnacji w budownictwie, bowiem decyzje o obniżeniu stopy procentowej podejmowano, kiedy regres na rynku inwestycyjnym był już głęboki, a popyt inwestycyjny stłumiony. Trzeba równocześnie podkreślić, że ożywienie rynku inwestycyjnego wymaga uruchomienia nie tylko znacznie tańszych kredytów, ale też podjęcia innych jeszcze działań stymulujących rozwój gospodarczy. Czytaj dalej

Inwestycje Komunalne cz.1

myśleniceWolumen i intensywność inwestowania jest ściśle związana z ogólną koniunkturą w gospodarce. W latach 1995-1997 notowano wzrost gospodarczy rzędu 6-7%, ale od 1998 r. obserwowano pierwsze oznaki dekoniunktury, która pogłębiała się w kolejnych latach. W 2001 r. tempo wzrostu gospodarczego zaledwie przekroczyło 1%. Na zwolnienie tempa wzrostu wpływały zarówno czynniki zewnętrzne, jak też wewnętrzne (m.in. restrykcyjna polityka monetarna, hamowanie popytu krajowego, wysokie koszty wprowadzanych reform). Czytaj dalej

Wygląd schodów

schodyBardzo ważny jest wygląd schodów. Jeżeli schody znajdują się na zewnątrz muszą zawierać porządną barierkę i poręcze. Warto uciec od schematów i nadać im jakiś wspaniały kształt czy też po prostu postarać się o jakieś ładne dodatki do nich. Stopnie zazwyczaj powinny być proste, bez dodatków, właściwie to jedynym dodatkiem na stopniach schodów powinno być antypoślizgowe zabezpieczenie. Schody wewnątrz domów mogą zostać urządzone przez nas na więcej sposobów. Możemy nadać ciekawe kształty poręczom. Czytaj dalej

Architektura we Florencji

florencjaMiasto, gdzie narodził się pomysł kopuły katedralnej, musi jako całość mieć szczególny wygląd. Istotnie, czuje się, że jest pomyślane w sposób niezwykle jasny i przejrzysty. Większość  tego co tu zrobiono wynikało z jednej myśli organizacyjnej, z jednego, z góry powziętego zamiaru. Zarówno ulice i dzielnice, jak tez poszczególne budowle mają często charakter geometryczny: ulice są proste i regularne, dzielą bloki domów na wyraźnie uformowane prostokąty, budynki zaś sześcienne, o klasycznych proporcjach i unormowanej wielkości. Rzadko się zdarza, by jeden dom wystawał ponad drugi lub odróżniał się jakimś szczególnym wyglądem. Również koloryt miasta jest bardzo jednolity: złoty i szary – złote są tynki a szary kamień. Czytaj dalej